Kortbestemmelser2019-11-11T10:42:55+01:00

Kortbestemmelser for gavekort

Gavekort

Hørsholm Midtpunkts gavekort kan anvendes i de fleste butikker i Hørsholm Midtpunkt.
Gavekortet kan anvendes flere gange, og man behøver ikke bruge hele beløbet på én gang.
Minimumbeløb for køb af gavekort er kr. 100,- og maksimumbeløb er kr. 3.000,-.

Vilkår

Gavekortet kan anvendes som en slags hævekort uden pinkode, så pas godt på dit kort. Tabte kort erstattes IKKE og kortet kan ikke spærres.
Gavekortet er ikke personligt og er ikke noteret i dit navn. Du kan frit overdrage gavekortet. Det er ihændehaveren af gavekortet, der frit råder over gavekortet.
Ved køb af et gavekort accepterer du at bære risikoen for misbrug af kortet og dermed det tab, du kan lide, hvis kortet bliver stjålet eller anvendes uden din tilladelse. Det samme gælder for modtageren, hvis du giver gavekortet væk eller sælger det. Tabet er begrænset til indestående på kortet.

Saldo

Du kan se gavekortets saldo her, ved at scanne QR koden på bagsiden af kortet eller ved henvendelse i Rough & Sweet på 1. sal i Hørsholm Midtpunkt.
I gyldighedsperioden kan saldoen udbetales mod et gebyr på 50 kr. Udbetaling kan udelukkende ske ved indsættelse på betalingskort. Et år efter gavekortets udløb kan det resterende beløb overføres til et nyt gavekort eller udbetales uden gebyr. Et år efter gavekortet er udløbet kan der ikke længere gøres krav på restbeløbet

Gyldighed

Kortet er gyldigt i 3 år fra udstedelsesdato.

Klage

Ønsker du at klage over gavekortet, kan du henvende dig til:

Centerforeningen Hørsholm Midtpunkt f.m.b.a.

Hørsholm Midtpunkt 187
2970 Hørsholm
Telefon: 45 86 23 75
E-mail: info@hoersholmmidtpunkt.dk

Ønsker du at klage over en vare/ydelse du har købt med gavekortet skal du henvende dig i den butik hvor du har købt varen.

Lovvalg & Værneting

Enhver tvist om gavekortet der involverer Centerforeningen Hørsholm Midtpunkt f.m.b.a. er underlagt dansk ret og Københavns Byret som første instans.